بایگانی‌های ساماندهی کودکان کار - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : ساماندهی کودکان کار

سوءاستفاده از کودکان کار وخیابان برای جابجایی موادمخدر

اعلام درآمد روزانه کودکان کار در تهران با رقمی بین ۴۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان در روز خبری بود که آذرماه سال گذشته از سوی سازمان رفاه شهرداری تهران مطرح شد این در حالیست که سازمان بهزیستی به عنوان بازوی اصلی در حوزه کودکان کار و خیابان می‌گوید: طبق پیمایش انجام شده توسط سازمان بعضا بوده‌اند کودکان خیابانی که در دهک‌های درآمدی ۹ و ۱۰ قرار داشته‌اند اما از قِبَل کار در کف خیابان این مبالغ به دست نیامده است.

۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲