بایگانی‌های سال جهش تولید - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : سال جهش تولید

تفریغ بودجه ۹۷ و سال جهش تولید

10 سال است مقام معظم رهبری عناوین شعارهای سال را به موضوع توسعه و پیشرفت اقتصادی كشور و امر تولید اختصاص داده‌اند.

۳۱ فروردین ۱۳۹۹