بایگانی‌های ساعت کار - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : ساعت کار

درخواست شناور شدن ساعات کار ادارات پایتخت

سخنگوی شورای شهر تهران بیان کرد: شناور شدن ساعات اداری کمک خواهد کرد از ساعات پیک جلوگیری کنیم و همچنین بتوانیم با رعایت فاصله گذاری اجتماعی در سیستم حمل و نقل عمومی، امکان انتقال ویروس کرونا کاهش پیدا کند.

۲۹ فروردین ۱۳۹۹