بایگانی‌های سازمان بازرسی کشور - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : سازمان بازرسی کشور
هیئت داوری مسئول رسیدگی به موضوع خلع ید از مالکان خصوصی هفت‌تپه است؛

رهاسازی از بند خصوصی‌سازی غلط

نیشکر هفت‌تپه از واگذاری نادرست زخم خورده و در سال‌های اخیر آبستن مصائب کارگری بوده است. در همین زمینه، «حسن درویشیان» رئیس سازمان بازرسی کل کشور می‌گوید «هم در واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه و هم پس از واگذاری آن تخلفاتی رخ‌داده است که واگذاری انجام‌شده را به‌موجب قرارداد منعقده مشمول فسخ کرده است». پیش‌ازاین قرار بود، خلع ید و تعیین جایگزین مدیریت فعلی شرکت هفت‌تپه تا پایان آبان ماه صورت پذیرد. 

۰۸ دی ۱۳۹۹