بایگانی‌های سازمان اتوبوسراني - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : سازمان اتوبوسراني
اسماعیل دوستی در گفت‌وگو با رسالت مطرح کرد:

نبايد خدمات گذشته زيرسؤال برود

عضو سابق شوراي شهر اظهار کرد: شوراي شهر چهارم همه استراتژي خود را بر توسعه حمل و نقل عمومي اعم از مترو و سازمان اتوبوسراني و تاکسيراني قرار داد و حرکتي بي نظير براي توسعه مترو به انجام رساند.

۲۲ خرداد ۱۳۹۸