بایگانی‌های زینب مینقی‌اقدم - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : زینب مینقی‌اقدم
شکاف نسلی موجب شده فرزندان از گروه مرجع سنتی پیروی نکنند

ضرورت بهبود گفت‌وگوهای بین نسلی

آنچه به لحاظ روان‌شناختی، شکاف نسل‌ها را پدید می‌آورد مشکلاتی است که از منظر ارتباطی و تعامل متقابل بین دو نسل شکل می‌گیرد و بارها نیز گفته شده است که هنجارهای یک نسل با نسل‌های دیگر تفاوت‌ دارد.

۰۴ مرداد ۱۴۰۲