بایگانی‌های زلزله هرات - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : زلزله هرات
زلزله هرات قلب ایرانیان را هم لرزاند

آه هـرات

روز شنبه این هفته اگرچه خبر سیلی مقاومت به غاصبان موجی از شادی و حماسه را برانگیخت، اما یک خبر تقریبا گم شد و آن خبر زلزله هرات بود. زلزله‌ای با 2500 نفر کشته و هزاران آواره. اگرچه از اساس مرز میان ایران و افغانستان مرزی موهوم است اما هرات همه‌جوره به یکی از شهرهای ایران می‌ماند.

۱۹ مهر ۱۴۰۲