بایگانی‌های ریاست سازمان بازرسی کل کشور - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : ریاست سازمان بازرسی کل کشور
رئیس سازمان بازرسی کل کشور مطرح کرد؛

جلوگیری از ۲۰۱ هزار میلیارد ریال فرار مالیاتی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در سال گذشته از ۲۰۱ هزار میلیارد ریال فرار مالیاتی جلوگیری و بیش از ۱ میلیارد دلار و ۲۱۹ میلیون یورو، وصول مطالبات شد.

۳۰ خرداد ۱۴۰۲