بایگانی‌های رژیم صهیونیستی - صفحه ۲۳ از ۲۶ - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : رژیم صهیونیستی
شیخ نعیم قاسم:

مقاومت متعهد است که به هرگونه تجاوزی پاسخ دهد

معاون دبیرکل حزب الله با تاکید برتعهد برای پاسخ به هرگونه تجاوزگری رژیم صهیونیستی، تاکید کرد که حزب الله به دنبال حفظ قدرت بازدارندگی و قواعد درگیری بمنظور جلوگیری ازوقوع امور خطرناکتر است.

۱۱ شهریور ۱۳۹۸