بایگانی‌های روز ملی هوای - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : روز ملی هوای
در آستانه روز ملی هوای پاک مطرح شد؛

غبار ترک فعل بر قانون هوای پاک

از سال 1374 که روز ملی هوای پاک نامگذاری شد و از سال 1396 که قانونی با این عنوان به تصویب رسید، کیفیت هوا بدتر شده و همچنان آلودگی گریبانمان را رها نمی‌کند.

۲۷ دی ۱۴۰۲