بایگانی‌های روحانی - صفحه ۲۹ از ۳۴ - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : روحانی

هژمونی آمریکا در عرصه اقتصاد و تکنولوژی به چالش کشیده شده است

رئیس‌جمهور با بیان اینکه امروزه هژمونی آمریکا در عرصه اقتصاد و تکنولوژی به چالش کشیده شده گفت: آمریکا برای ادامه سلطه، جنگ‌های خانمانسوزی را در غرب آسیا راه انداخته و هزاران میلیارد تومان هزینه به مردم این منطقه تحمیل کرده است.

۰۳ آبان ۱۳۹۸

روحانی: اخذ مالیات باید همراه با شفافیت باشد

رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه اخذ مالیات باید همراه با شفافیت باشد، تصریح کرد: مردم در یک فرآیند شفاف‌سازی، باید بدانند سهم مالیات در بودجه، برای خدمات و توسعه کشور هزینه می‌شود؛ فرهنگ‌سازی و تعامل بیش‌تر با مردم، روند پرداخت مالیات را تسهیل می‌کند.

۳۰ مهر ۱۳۹۸

دو كلمه حرف حساب با رئيس‌جمهور!

رئيس‌جمهور محترم در جلسه هيئت دولت و نيز گفت‌وگو با خبرنگاران قبل از ايام اربعين مطالبي فرمودند كه جاي نقد و گله دارد.

۲۸ مهر ۱۳۹۸

روحانی در دیدار مدال‌آوران المپیادهای علمی:

جذب نخبگان هزینه اداره کشور را کاهش می‌دهد

رئیس جمهور گفت: اگر نخبگان را در زمینه‌های گوناگون جذب کنیم، هزینه‌های اداره کشور پایین آمده و شرایط بهتری در راستای توسعه و پیشرفت ایجاد خواهد شد.

۱۴ مهر ۱۳۹۸