بایگانی‌های روحانیون مبارز - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : روحانیون مبارز

سخنی با مجمع روحانیون مبارز

این ایام مصادف با سالگرد شهادت شیخ فضل‌الله نوری است. شهیدی که حاضر نشد برای حفظ جان خود پرچم پناهندگی اجانب را بر سر در خانه خود بزند تا از کشته شدن و تهدید منافقان مصون بماند. او در برابر مشروطه انگلیسی ایستاد و در مورد برافراشته شدن پرچم غرب‌زدگی در ایران هشدار داد.

۱۲ مرداد ۱۴۰۱