بایگانی‌های روابط ایران و عربستان - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : روابط ایران و عربستان
روابط ایران و عربستان واکاوی شد

روابط ایران و عربستان از ضرورت تا واقعیت

ایران به‌طورکلی  گفت وگو‌ و دیپلماسی را در سیاست خارجی خود حتی با سخت‌ترین دشمنانش به‌مثابه ابزاری مؤثر ارزیابی می‌کند و به‌نوعی دیپلماسی و ارتباط نزدیک با همسایگان خود را عاملی جهت تأمین اهداف و منافع خود می‌بیند. همین مسئله نیز یکی از محرک‌های مهم ایران در این برهه زمانی در دولت جدید  گرایش به سمت تعامل و گفت‌وگو با همسایگان ، علی‌الخصوص عربستان سعودی است .

۰۵ بهمن ۱۴۰۰

مذاکرات اخیر ایران و عربستان بررسی شد

قهرمانان حزب‌الله تسلیم صحنه‌آرایی دشمنان نمی‌شوند

سخنان   مواضع قاطعانه اخیر سید حسن نصرالله دبیر کل حزب‌الله لبنان، موردتوجه اکثر رسانه‌های منطقه قرارگرفته است.« حسین حردان» نویسنده لبنانی طی یادداشتی در روزنامه «البناء»، به بررسی نحوه خنثی شدن طرح «سمیر جعجع» رئیس حزب «القوات اللبنانیه» در جنایت «الطیونه» که با پوشش آمریکایی صورت گرفت و طی آن هفت نفر شهید و 60نفر مجروح شدند، پرداخت.

۲۸ مهر ۱۴۰۰