بایگانی‌های رضا خراسانی فر - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : رضا خراسانی فر
امام خمینی (ره) پرچمدار اسلام ناب در عصر ما بود

خط روح الله

خدا دقیقا کسانی را می بیند که چشم بر خویش بسته باشند و در آیات خدا گشوده باشند. کسانی را عزیز می کند حضرت علیم ودود که خود را شکسته و به اخبات رسیده باشند. تجربه معاصر ما می گوید، خمینی این سلوک را در اوج داشت.

۱۱ خرداد ۱۴۰۱