بایگانی‌های رشد قیمت ها - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : رشد قیمت ها
راهکار مهار رشد قیمت‌های اقلام مصرفی بررسی شد؛

کلید مهار تورم در دست دولت

بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران ، نرخ تورم گروه عمده خوراکی‌ها ، آشامیدنی‌ها در سال 98 برای کل کشور 42.6 درصد ، در مناطق شهری 42.7 درصد و در مناطق روستایی 42.2 درصد بوده است مطابق این آمار نرخ تورم کل نسبت به سال گذشته برای کل کشور ، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب 7.9 ، 7.8 ، 9.2 واحد درصد افزایش یافته است.

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹