بایگانی‌های رحمت الله نوروزی - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : رحمت الله نوروزی
رحمت الله نوروزی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس مطرح کرد:

تحقق امنیت غذایی با دو مؤلفه مشارکت مردم و بخش خصوصی

رحمت الله نوروزی، نماینده مردم علی آباد کتول و نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» اظهارکرد: مقام معظم رهبری همواره بر موضوع خودکفایی محصولات اساسی کشاورزی تأکید داشته‌اند چراکه یکی از گام‌های اساسی به منظور تحقق امنیت غذایی، رسیدن به خودکفایی در تولیدات است.

۱۱ آذر ۱۴۰۲

رحمت الله نوروزی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی:

لزوم برنامه‌ریزی درست برای اعمال سیاست‌گذاری و نظارت بر بخش کشاورزی

رحمت الله نوروزی، نماینده مردم علی آباد کتول و نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» اظهارکرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره بر امر خودکفایی و امنیت غذایی تأکید داشته‌اند و همواره از ضرورت این مهم سخن گفته‌اند.

۳۱ تیر ۱۴۰۲

رحمت الله نوروزی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی:

تحول گرایی و خودکفایی از مسیر اجرای دقیق الگوی کشت

رحمت الله نوروزی، نماینده علی آباد کتول و نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در تشریح ضرورت اجرای دقیق الگوی کشت به خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: اجرای دقیق الگوی کشت یک ضرورت است و به منظور‌ تحقق این امر، تمامی‌ دستگاه‌های کشور می‌بایست بسیج شوند.  

۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲