بایگانی‌های رای دادگاه مهدی قائدی - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : رای دادگاه مهدی قائدی

رای دادگاه مهدی قائدی صادر شد

دادگاه بوشهر اعتراض مهدی قائدی، مهاجم استقلال در پرونده شکایت خانواده مرحوم احمدرضا شاکر را رد و این بازیکن را به پرداخت دیه کامل محکوم کرد.

۲۰ بهمن ۱۳۹۸