بایگانی‌های راهپيمايي ۲۲ بهمن - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : راهپيمايي ۲۲ بهمن
شرحی برحدیث ولایت

فرصت ملت؛ تهدید دشمن

ملت ايران با حضور عظيم خود در راه‌پيمايي ۲۲ بهمن، ضربه کوبنده‌اي بر سياست‌هاي دشمن وارد خواهد کرد.

۱۹ بهمن ۱۳۹۸

عاشورا ماند؛ اربعين هم می‌ماند

همان دشمني که شکوه راهپيمايي ۲۲ بهمن آزارش مي‌دهد، واضح است عليه حماسه اربعين هم نقشه‌هاي شوم بکشد! همان دشمني که عراق را متفرق و ايران را نامتحد مي‌خواهد، معلوم است عليه اتحاد دو ملت هم دست به کار شود!

۱۲ مهر ۱۳۹۸