بایگانی‌های رامین مهمانپرست - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : رامین مهمانپرست
رامین مهمان پرست:

برجام انتظار ایران را برآورده نکرد

رامین مهمان‌پرست، سخنگو اسبق وزارت‌امورخارجه و دیپلمات‌ارشد کشورمان دررابطه با  اقدام آمریکا به «رسالت» می‌گوید: نخستین جنبه تحلیل به اصل قرارداد برجام برمی‌گردد.

۰۲ شهریور ۱۳۹۹

رامین مهمانپرست در گفت‌وگو با رسالت:

هیچ عاقلی در آمریكا بر سركار نیست

مشاور قائم مقام وزيرامور خارجه درمورد تحريم‌هاي جديد آمريکا گفت:«اگر مجموعه عاقلي در آمريکا سرکار بود مي‌شد براي اقدامشان تحليلي ارائه داد، اما رفتارهاي اين مجموعه اصلا ارزش تحليل ندارد

۱۰ تیر ۱۳۹۸