بایگانی‌های رئیس سازمان ثبت احوال کشور - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : رئیس سازمان ثبت احوال کشور

علت ‌توقف ۲ ساله صدور کارت ملی/ ۴ میلیون کارت ملی باقی مانده تا ۲ ماه آینده صادر می‌شود

معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه ۱۰ میلیون درخواست کارت ملی در کشور ثبت شد که ۶ میلیون کارت ملی صدر شد از صدور ۴ میلیون کارت ملی باقی مانده تا ۲ ماه آینده خبر داد.

۰۵ آبان ۱۴۰۱