بایگانی‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : رئیس سازمان برنامه و بودجه

منظور: در موضوع رتبه‌بندی معلمان سازمان برنامه به‌اندازه وزارت آموزش و پرورش مقصر بود

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری که فرمودند راهکار همه مشکلات کشور و ریشه همه آنها در سازمان برنامه است، گفت: نباید رتبه‌بندی معلمین به چنین اتفاق بزرگی تبدیل می‌شد و سازمان برنامه به اندازه وزارت آموزش و پرورش مقصر بود.

۰۱ تیر ۱۴۰۲

میرکاظمی: افزایش حقوق کارکنان دولتی از مهرماه اعمال می‌شود

رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش حقوق کارکنان دولتی گفت: آن‌چه با کمیسیون برنامه و بودجه و مجلس توافق کردیم را قبول داریم؛ در صحن مجلس نیز مواردی تصویب شد که مورد قبول ما و کمیسیون مجلس نبود و نتیجه باید در شورای نگهبان تعیین تکلیف شود.

۱۱ آبان ۱۴۰۱

میرکاظمی: دنیا متوجه شده که به انرژی ایران نیاز دارد

رئیس سازمان برنامه و بوجه گفت: به دلیل شرایطی که به وجود آمده، دنیا متوجه شده که به انرژی ایران نیاز دارد. با این وجود به سمتی در حرکت هستیم که وابستگی به فروش نفت را به تدریج کاهش دهیم، چرا که ضرورتی ندارد نفت را به صورت خام بفروشیم.

۰۲ مهر ۱۴۰۱