بایگانی‌های دیپلماسی برق - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : دیپلماسی برق

امضای اولین قرارداد برقی بلند‌مدت با عراق‌

وزیر نیرو با بیان اینکه ایران قدرت اول تولید برق غرب آسیا است، گفت: حرکت به سوی انعقاد قراردادهای راهبردی بلند مدت در بخش برق، یکی از محورهای دیپلماسی پویای منطقه‌ای دولت بوده که نتایج درخشانی را برای کشور به همراه داشته است.

۲۸ تیر ۱۴۰۱