بایگانی‌های دیوان عدالت اداری - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : دیوان عدالت اداری

تضمین اصل شایسته گزینی در پرتو آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

ایجاد نظام اداری صحیح به‌عنوان یکی از اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است که دربند دهم اصل سوم قانون اساسی موردتوجه قرارگرفته است. ایجاد چنین نظامی نیازمند فراهم شدن شرایط و مقدماتی می‌باشد که ازجمله آن‌ها توجه و اهتمام به «اصل شایسته گزینی در نظام استخدامی بخش دولتی» است.

۱۸ فروردین ۱۴۰۰

تضمین حق امنیت شغلی در رویه دیوان عدالت اداری

رابطه استخدامی میان فرد و دولت، علاوه بر ایجاد تکالیفی برای مستخدم، متضمن حقوقی برای او نیز می‌باشد. در تقسیم‌بندی معمول، این حقوق در قالب دو دسته حقوق مادی (شامل پرداخت حقوق ماهانه، فوق‌العاده‌ها، عیدی، پاداش پایان خدمت و ...) و حقوق غیرمادی (شامل انواع مرخصی‌ها و حمایت قضائی از مستخدمین) مورد شناسایی قرار گرفته‌اند.

۲۸ بهمن ۱۳۹۹

مصوبه ۴ ماهه شدن مرخصی زایمان مادران پزشک، لغو شد

دیوان عدالت اداری با لغو مصوبه محاسبه چهار ماهه شدن مرخصی زایمان مادران پزشک متخصص در دوره تعهد خدمت، اعلام کرد: مرخصی زایمان برای همه مادران شاغل همان ۹ ماه است و وزارت بهداشت حق ندارد آن را به ۴ ماه تقلیل دهد.

۰۶ دی ۱۳۹۸