بایگانی‌های دکتر منصور غلامی - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : دکتر منصور غلامی

نظر وزیر علوم درباره بازگشایی دانشگاه‌ها

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به تصمیمات ستاد ملی کرونا برای بازگشایی دانشگاه‌ها، گفت: هیچ نسخه واحدی برای همه دانشگاه‌های کشور قابل ارائه نیست و تاریخ بازگشایی صرفاً تاریخ شروع ستادی محسوب می‌شود. تصمیم‌گیری در خصوص جزئیات، فواصل پذیرش و… بر عهده دانشگاه است .

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹