بایگانی‌های دولت الکترونیک - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : دولت الکترونیک

ضرورت سرعت بخشیدن به روند تحقق‌دولت‌الکترونیک

صاحب‌نظران علوم ارتباطات، کشورهای جهان را از نظر سطح توسعه دولت الکترونیک در چهار گروه پایین، متوسط، بالا و خیلی بالا دسته‌بندی کرده‌اند و گزارش مجامع ذیربط بین‌المللی و رسانه‌های داخلی و خارجی حاکی از ارتقا ءجایگاه کشور ایران در این عرصه دارد.

۲۷ آذر ۱۳۹۹

روحانی: توسعه دولت الکترونیک نیازی حیاتی برای کشور است

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه همه دستگاه ها موظف به همکاری در زمینه توسعه دولت الکترونیک هستند، گفت: توسعه دولت الکترونیک نیازی حیاتی برای کشور بوده و هر روز ضرورت نیاز به آن درفعالیت دستگاه‌های گوناگون قابل مشاهده است.

۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۹