بایگانی‌های دود - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : دود
وقتی قانون جامع کنتـرل و مبارزه ملـی با دخانیات به دست فراموشی سپرده شد

شکستن قبح دود و دم در جامعه!

به این آمارها توجه کنید: « سالانه 59 میلیارد نخ سیگار تولید و ۵۵ میلیارد نخ مصرف می شود.» «استعمال دخانیات سالانه ۱۴۰ هزار میلیارد تومان خسارت مستقیم و غیرمستقیم به نظام سلامت کشور وارد می‌کند.»

۱۸ آبان ۱۴۰۰