بایگانی‌های دهه هشتادی ها - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : دهه هشتادی ها
نسل جدید، سبک زندگی و مطالبات متفاوتی دارد

مختصات نسل بومی دیجیتال

دهه هشتادی‌ها بر خلاف نسل پیشین در دل تکنولوژی و شبکه‌های اجتماعی متنوع رشد کرده و کمترین رابطه را با رسانه‌های رسمی داشته‌اند. نسلی که با‌ دسترسی بی‌حدوحصر به اینترنت و فناوری دیجیتال قابل حمل، خواسته‌ها و گرایش‌ها و دیدگاه‌های کاملامتفاوتی دارد. وقایع اخیر، شناخت ویژگی دهه هشتادی‌ها و مطالباتشان را به کانون بحث و بررسی‌ مبدل ساخته است.

۲۰ آبان ۱۴۰۱