بایگانی‌های دلار ۴۲۰۰ تومانی - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : دلار 4200 تومانی
کمیسیون تلفیق منتظر برنامه مکتوب دولت برای حذف ارز دولتی است

چندصدایی در حذف و ابقای ارز ۴۲۰۰ تومانی

موضوع حذف ارز 4200 تومانی در لایحه بودجه سال 1401 در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است و مجلس در انتظار ارائه برنامه مکتوب دولت برای جبران حذف این سیاست است و به همین علت تاکنون تصمیمی درباره حذف ارز 4200 تومانی در مجلس و کمیسیون اتخاذ نشده است. 

۰۹ بهمن ۱۴۰۰