بایگانی‌های دستور عفو گسترده مقام معظم رهبری - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : دستور عفو گسترده مقام معظم رهبری

پیرهادی: ادامه روند بخشودگی‌ها توسط رئیس جمهور اقدامی مهم برای احیای اعتماد عمومی است

نایب رئیس فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تاکید رئیس جمهوری بر ادامه مسیر بخشودگی‌ها در میان طیفی ازدانشجویان و سینماگران و اقشار دیگری که ناخواسته درزمین دشمن بازی کرده بودند، اقدامی مهم برای احیای اعتماد عمومی و نیل به اصل اساسی وحدت حداکثری در داخل کشور است.

۲۴ بهمن ۱۴۰۱