بایگانی‌های »درسه - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : »درسه
«رسالت» نرخ‌های خارج از ضابطه تحصیل در مدارس غیردولتی را بررسی می‌کند

مدرسه یا بنگاه پولسازی؟

مدرسه بنگاه نیست و توقف روند دگردیسی مدارس به بنگاه‌های انتفاعی و اقتصادی مستلزم چاره اندیشی است. به لحاظ جامعه‌شناختی و سیاست‌گذاری آموزش، نباید دانش آموزان را بر اساس پایگاه اجتماعی و طبقاتی دسته بندی و از یکدیگر منفک کرد.

۱۲ تیر ۱۴۰۲