بایگانی‌های درد زانو - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : درد زانو

آیا اوزون تراپی برای درمان زانو درد مفید است؟

افراد به طور طبیعی می توانند آزادانه راه بروند و بدوند یا سایر فعالیت های بدنی را انجام دهند. اما کسانی که در اثر آسیب های مانند آرتروز دچار درد زانو می شوند توانایی کمتری برای انجام چنین فعالیت های دارند چون به خاطر آرتروز دچار دردشدید، کاهش تحرک و  شرایط آزاردهنده روحی می شوند و به طور کلی کیفیت زندگیشان کاهش می یابد.

۰۳ اسفند ۱۴۰۰