بایگانی‌های دردهای مفصلی - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : دردهای مفصلی

آمار ۱۵ درصدی آرتروز در ایرانیان

رئیس مرکر تحقیقات روماتولوژی کشور با اشاره به آمار ۱۵ درصدی بروز آرتروز در ایرانیان،‌ تاکید کرد: درمان نهایی آرتروز، تعویض مفصل است و درمان‌هایی تحت عنوان ازن تراپی، تزریق ژل و PRP در مفصل تنها درمان نگه‌دارنده هستند که می‌توانند تعویض مفصل را به تعویق اندازند.

۱۹ مهر ۱۴۰۱