بایگانی‌های درخواست کارت ملی - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : درخواست کارت ملی

علت ‌توقف ۲ ساله صدور کارت ملی/ ۴ میلیون کارت ملی باقی مانده تا ۲ ماه آینده صادر می‌شود

معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه ۱۰ میلیون درخواست کارت ملی در کشور ثبت شد که ۶ میلیون کارت ملی صدر شد از صدور ۴ میلیون کارت ملی باقی مانده تا ۲ ماه آینده خبر داد.

۰۵ آبان ۱۴۰۱

رئیس سازمان ثبت احوال کشور:

درخواست کارت ملی و تغییرنام الکترونیک شد

هاشم کارگر گفت: در درگاه خدمات الکترونیکی ثبت احوال، خدماتی نظیر تغییر نام، درخواست کارت ملی، درخواست گواهی تجرد و تغییر نشانی ارائه خواهد شد.

۰۴ شهریور ۱۴۰۱