بایگانی‌های دانش بنيان - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : دانش بنيان
گزارش «رسالت» از موانع پیش روی شرکت‌های دانش‌بنیان؛

مجوزهای اداری اصلی‌ترین چالش است

در دنياي امروز فناوري و تکنولوژي حرف هاي زيادي براي گفتن دارند. آنها راه خود را در اقتصاد باز کرده اند و به شکل گيري شرکت هاي دانش بنيان و استارتاپ ها منجر شده اند.

۱۸ مهر ۱۳۹۸