بایگانی‌های دامکالا - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : دامکالا

خرید گوسفند برای قربانی

نذر و احسان سنت دیرینه در آیین ما مسلمانان می‌باشد که در قرآن کریم نیز به اهمیت آن اشاره شده است. برای خرید گوسفند می‌توانید به دامکالا مراجعه نمایید.

۰۵ فروردین ۱۴۰۲