بایگانی‌های دارویار - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : دارویار
یارانه اختصاصی تأمین دارو تنها برای6 ماه پاسخگوست

دارویار درخطر

سال گذشته بود که علاوه برگرانی، کمبود شدید دارو به انبوه مشکلات مردم افزود. امسال هم مطابق پیش‌بینی فعالان صنعت دارو، شرایط در مقایسه با سال قبل سخت‌تر خواهد بود. بودجه ۶۹ هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته‌شده برای این بخش با برآوردهای سازمان غذا و دارو همخوانی ندارد، با این وصف قابل‌انتظار است که داروی کم و گران سال گذشته، امسال کمتر و گران‌تر شود.

۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲

مشاهدات میدانی از تشدید کمبودها در بازار دارویی کشور حکایت دارد

روزهای سخت دارویار

همه چشم‌انتظارند تا آرامش نسبی بر بازار دارویی کشور حاکم شود و طرح دارویار مطابق وعده‌های پیشین بر کمبودهای دارویی فائق آید. اتفاقی که از ابتدای اجرای این طرح محقق نشده و مدت‌هاست که رشته ساماندهی اوضاع از دست مدیران خارج‌شده، تغییرات مدیریتی در سازمان غذا و دارو نیز باهدف اصلاح این وضعیت آشفته صورت گرفته، اما نابسامانی و کسری در بازار دارویی کشور ادامه دارد.

۲۲ آبان ۱۴۰۱

افزایش 20 تا 30 درصدی قیمت دارو، بدون افزایش پرداختی از جیب بیمار

دارویار طرحی به نفع مردم

سرانجام قیمت داروهای تولید داخل با افزایش 20تا 30درصدی در قالب طرحی تحت عنوان «دارویار» تغییر کرد، افزایشی که علی‌الحساب است و احتمالا به ارقامی بالاتر می‌رسد. اما قرار نیست پرداختی از جیب بیمار افزایش یابد. طرحی که با گسترش پوشش بیمه‌ای برای اقلام بیشتری از داروها و ایجاد پوشش همگانی بیمه سلامت، به دنبال واقعی کردن قیمت دارو است.

۲۵ تیر ۱۴۰۱