بایگانی‌های خواندن کتاب - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : خواندن کتاب

۹ حقیقت جالب درباره افراد کتاب خوان

زمانی که سن کمی داشتیم، متوجه اهمیت کتاب خواندن نمی‌شدیم و این کار را چندان جدی نمی‌گرفتیم، اما اکنون با پیشرفت تکنولوژی و افزایش ارتباط با افراد، تاثیرات خواندن کتاب بیش از پیش ملموس شده است.

۱۷ مهر ۱۴۰۱