بایگانی‌های خلع سلاح هسته ای - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : خلع سلاح هسته ای

خلع سلاح هسته‌ای آمریکا؛ فراتر از یک الزام

اصولی مانند خلع سلاح هسته‌ای، به‌جای آنکه تابعی از قواعد ثابت بین‌المللی، حقوقی و  امنیتی باشد،تابعی از راهبرد سیاسی و نظامی قدرت‌های بزرگ محسوب می‌شود.از سوی دیگر،طبق معاهده ان. پی. تی قدرت‌های دارنده تسلیحات هسته‌ای باید جهت جلوگیری از گسترش این تسلیحات به سمت خلع سلاح خود پیش بروند اما آن‌ها نه‌تنها در این راستا هیچ اقدام مؤثری انجام نداده‌اند بلکه خود نیز متهم اصلی در اشاعه این تسلیحات هستند.

۲۴ آبان ۱۴۰۰

سفیر ایران در سازمان ملل:

عربستان پنهان کاری هسته‌ای دارد

تخت روانچی گفت: رژیم صهیونیستی یک خطرامنیتی منطقه‌ای است که باحمایت امریکا کشورهای دیگر را به انهدام هسته‌ای تهدیدمی‌کند.رژیم صهیونیستی تنهامانع تحقق خاورمیانه عاری از سلاح‌های هسته‌ای است.

۲۴ مهر ۱۳۹۹