بایگانی‌های خدمه فرودگاه - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : خدمه فرودگاه

چرا گاهی مسافران از کیفیت پرواز ناراضی هستند؟

سفر با هواپیما همیشه یکی از بهترین تجربه‌های مسافرت را برای ما فراهم کرده است. حال‌آنکه در این میان ممکن است برخی موارد سبب شود تا عده‌ای از مسافران این تجربه خوش را با خاطراتی تلخ در ذهن داشته باشند. از همین رو تا مدت‌ها از سفرهای هوایی با حس خوشایند یاد نکنند.

۲۴ اسفند ۱۴۰۱