بایگانی‌های حمید نوری - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : حمید نوری
سوئد تبعات اقدام ضد ایرانی خود را خواهد پرداخت

سنگ بسته و سگ‌های رها دراستکهلم

 سرانجام پس از ماه‌ها محاکمه صوری و بدون سند( که بدون توجه به بایسته های حقوقی لازم گرفت)، دادگاه شهر استکهلم در سوئد روز پنج‌شنبه با برگزاری یک نشست مطبوعاتی مجازی حکم حمید نوری را اعلام کرد و بر اساس آن وی به جرم آنچه که «نقض فاحش قوانین بین‌المللی» و «قتل عمد» خوانده شد، به حبس ابد محکوم شد.

۲۵ تیر ۱۴۰۱