بایگانی‌های حمید حاج اسماعیلی - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : حمید حاج اسماعیلی
حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار:

مجلس و دولت در قوانین تأمین اجتماعی بازنگری کنند

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار در تشریح تا اصلاحات ساختاری صندوق‌ها در برنامه هفتم توسعه به خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: صندوق‌ها شامل صندوق‌های بازنشستگی است که بخشی در اختیار دولت و بخشی دیگر در اختیار سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد. درخصوص سازمان تأمین اجتماعی باید بگوییم که صندوق‌ها بزرگ‌تر هستند چراکه جمعیت قابل‌توجه و بیش‌تری را پوشش می‌دهند. نخستین راهکار بهینه‌سازی عملکرد صندوق‌های بازنشستگی تأمین اجتماعی که شامل پرداخت بدهی‌ها‌ می‌شود را دولت سیزدهم ارائه کرده و در اجرای آن پیش‌قدم شده است. 

۱۸ دی ۱۴۰۱

حمید حاج اسماعیلی، تحلیلگر اقتصادی:

پیمان شانگهای یک بلوک سیاسی و اقتصادی تأثیرگذار است

حمید حاج اسماعیلی، تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به منفعت عضویت ایران در پیمان شانگهای پرداخت و اظهار کرد: از دیرباز در حوزه صادرات و افزایش تراز تجاری با مشکل روبه‌رو بوده‌ایم چراکه اقدامات مثمرثمری شکل نمی‌گرفت. متأسفانه به سبب عدم اقدامات مؤثر در حوزه صادرات هیچ‌گاه عضو بلوک‌های اقتصادی نیز نشده بودیم.

۱۸ مهر ۱۴۰۱