بایگانی‌های حقوق کارکنان دولت - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : حقوق کارکنان دولت
در بررسی ضرورت ساماندهی حقوق کارکنان دولت و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مطرح شد

کارمندان و بازنشستگان چشم‌انتظار ساماندهی حقوق

ساماندهی حقوق کارکنان دولت یکی از طرح‌های مهم مورد پیگیری مجلس یازدهم به ویژه کمیسیون اجتماعی می‌باشد که حال آخرین مراحل تصویب و اجرای خود را طی می‌کند.

۲۰ مرداد ۱۴۰۲