بایگانی‌های حسین فریدون - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : حسین فریدون

پایان عصر فریدون

گاهي به‌طعنه گفته مي‌شود که در کشور ما، برخي اوقات، بدهکاران بزرگ بانک جمع مي‌شوند و براي بانک مديرعامل تعيين مي‌کنند. البته اين کنايه، بي‌دليل هم نيست و زمينه‌هايي دارد.

۰۹ مهر ۱۳۹۸

گزارش فارس

دو اتهام اصلی حسین فریدون

یک منبع آگاه گفت: اتهامات حسین فریدون در پرونده‌ای که در حال حاضر در دستگاه قضا در حال پیگیری است مربوط به ارتشا و پولشویی است و رد پول کثیف در این پرونده قابل مشاهده است.

۱۹ اسفند ۱۳۹۷