بایگانی‌های حاشیه جلسه دولت - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : حاشیه جلسه دولت

بهادری‌جهرمی: مردم در مصرف برق صرفه‌جویی کنند

سخنگوی دولت گفت: وزارت آموزش و پرورش از کسانی که در سه یا چهار دهک پایین جامعه و جزو استعدادهای درخشان هستند، حمایت موثرتر خواهد داشت تا تمامی هزینه‌های تحصیل آنان از محل ردیف‌های بودجه‌ای تأمین شود.

۱۱ مرداد ۱۴۰۲