بایگانی‌های جنگ های عجیب تاریخ - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : جنگ های عجیب تاریخ

جنگ‌هایی که به دلایل مضحک رخ دادند

بیشتر جنگ‌هایی که در تاریخ رخ داده به دلایل مهمی از جمله قلمرو، دفاع از ناموس و یا آزادی‌های سیاسی بوده، ولی بعضی از جنگ‌ها هم کاملا مضحکانه بوده اند و دلیلی که منجر به آغاز آن جنگ‌ها شده خنده دار است.

۳۰ آذر ۱۳۹۹