بایگانی‌های جنگل های زاگرس - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : جنگل های زاگرس
زنگ خطر حیات درختان بلوط با هجوم پروانه برگ خوار به صدا درآمد

جنگل‌های زاگرس ایستاده می‌میرند

نام جنگل‌های زاگرس نه فقط با زخم کهنه آتش و تیزی بی‌رحمانه تبرها و اره‌ها که این روزها با آفت پروانه برگ خوار سفید بلوط عجین شده است. آفتی بومی که از سال‌ها قبل در عرصه‌های جنگلی زاگرس مشاهده شده و متاثر از تنش‌های اقلیمی، افزایش درجه حرارت و کاهش رطوبت طغیان کرده و درختان را ایستاده به کام نابودی و مرگ می‌کشاند.

۲۰ تیر ۱۴۰۱

نجات جنگل‌های زاگرس در انتظار عزم ملی

جنگل‌های زاگرس با 6 میلیون هکتار وسعت، بزرگ‌ترین پهنه جنگلی ایران و برابر با 42 درصد کل جنگل‌های کشور است که از آن به کمربند حفاظتی و ریه تنفسی ایران یاد می‌شود.

۰۸ اسفند ۱۳۹۹