بایگانی‌های جنایت قرن - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : جنایت قرن
«رسالت»، تظاهرات در سراسر جهان علیه طرح ضد فلسطینی «معامله قرن» را بررسی می‌کند؛

اشغال بیشتر فلسطین با جنایت قرن

فلسطين کشوري که سال‌هاست تحت سلطه عروسک خيمه‌شب‌بازي آمريکا و رژيم قاصب اسرائيل قرارگرفته است.

۱۶ بهمن ۱۳۹۸