بایگانی‌های جشن ملی - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : جشن ملی
شرحی برحدیث ولایت

جشن ملی؛ جهاد عمومی

امروز حضور در انتخابات و شرکت در رأی دادن یک حکم شرعی است؛ صرفا یک وظیفه‌ ملی و انقلابی نیست؛ وظیفه شرعی است؛ در عین حال یک جشن ملی هم هست، در عین حال یک حق مدنی هم هست.

۰۳ اسفند ۱۳۹۸