بایگانی‌های جانشین فرمانده ناجا - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : جانشین فرمانده ناجا
سردار رضایی:

شناسنامه اراذل جمع آوری شده است

جانشین فرمانده ناجا با اشاره به جمع آوری شناسنامه اراذل و اوباش گفت: مقابله با اراذل و اوباش بعد از امنیت اولویت اول ناجاست.

۱۲ آبان ۱۳۹۹