بایگانی‌های جامعه پزشکان - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : جامعه پزشکان
وقتی ارکان اصلی نظام سلامت، بحران کمبود پزشک را انکار می کنند

ضرورت تزریق پزشک بر پیکره نظام سلامت

بعضی سوژه ها ممکن است از فرط تکرارهای چندباره، آن جاذبه و تاثیر پیشین را از دست بدهند اما موضوع کمبود پزشک از چنان اهمیتی برخوردار است که باید، بارها در فواصل زمانی مختلف به آن پرداخته شود. موضوعی که مخالفان؛ بی توجه به گزارش های آماری و تشکیل صف بیماران برای دریافت خدمات درمانی، سخت در برابرش ایستاده اند. ب

۱۰ آذر ۱۴۰۰

معضل پایین بودن ظرفیت پذیرش در رشته‌های پزشکی بررسی شد

نظام درمان در قفس انحصار پزشکی

ارائه آمارهای غیرواقعی و چنگ زدن به این سناریوی نخ نما که افزایش ظرفیت رشته های پزشکی به افت فاحش کیفیت آموزش می انجامد، از اعتبار پیشین ساقط شده و دوران پذیرش این ادعا گذشته است که افزایش پزشک، تقاضای القایی ایجاد می کند.

۰۸ آبان ۱۴۰۰

اعتراض دوباره جامعه پزشکی به تعرفه‌ها

پزشکانِ همیشه ناراضی

جامعه پزشکی همواره به نحوه تصویب و رشد تعرفه‌ها معترض است، حتی سال گذشته برای افزایش ۴۰ درصدی تعرفه‌های درمانی در محل سازمان نظام پزشکی تجمع و در کمال ناباوری تأکید کردند.

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹